Kognitiv terapeut
 

                            
                
                                        

            Profil                      Kognitiv terapi                      Hypnoterapi                       KontaktHYPNOTERAPI

Hypnoterapi


Hypnoterapi
 med børn og unge

 

Tilbage til forsiden

 

  
 

Hypnoterapi

Hypnoterapi
Gennem de sidste 10-15 år, har flere og flere behandlere inddraget hypnoterapi i deres behandlingsarbejde. Jeg har selv rigtig gode erfaringer med at anvende hypnoterapi i mit arbejde med både voksne og børn, og jeg betragter hypnoterapi, som en naturlig del af den kognitive terapi.

Jeg har her behov for at fortælle hvad hypnoterapi er og hvordan det bruges i behandlingsmæssigt. Mange har mødt hypnose på tv, som underholdning, og er derfor usikre på hvad det er, og spørger om man bliver manipoleret til at opføre sig som en tosse, uden selv at have kontrol. Det følgende vil vise at hypnose-underholdning og hypnoterapi, absolut intet har med hinanden at gøre.

Hvad er hypnoterapi
Hypnoterapi er når hypnose bruges til terapeutiske formål. Man bliver af terapeuten bragt i en tilstand af dyb afslapning, (trance) som medfører forøget fokus og evne til at ændre adfærd og tanker.
Det er en indadrettet tilstand, dvs. at man i hypnoterapien arbejder med underbevidstheden og alt det der er gemt i den, uden om bevidstheden - den bearbejder jeg kognitivt. Det betyder at de ting som ligger gemt langt væk i hukommelsen, får man adgang til ved hjælp af hypnoterapien, så man f.eks. kan bearbejde en angst ved at gå tilbage til den alder man havde, da angsten opstod, og af denne vej fjerne den.
Så hypnoterapi er egentlig bare fokuseret opmærksomhed, hvor man er i meget behageligt afslappet tilstand, og har det så rart, at man tit ønsker at forløbet varer lidt længere, fordi det var så dejligt.
Det er den samme afslappede tilstand man kender fra det ”at blive væk” i en god bog eller film, eller den tilstand man er i, lige inden man falder i søvn. Nogle kender den også fra den afslappet hed det er at få massage, og rigtigt mange kender det fra at køre i bil, og så glemme hvad man har set på turen. Eller simpelthen det at ”falde i staver.”

Hvordan foregår det
(En overordnet og enkelt forklaring. Der er altid en meget grundig introduktion og forklaring inden hypnoterapien)

Før hypnosen er der en grundig samtale om hvad det er der skal fokus på, dvs. hvilken problemstilling ønskes der hjælp til gennem hypnosen.
Derefter bringes man i en afslappet tilstand, typisk ved hjælp af en guidet fantasirejse gennem et landskab. Herved bringes man i trance, som er den fokuserede opmærksomhed på den problemstilling der på forhånd er aftalt.
I denne tilstand er der adgang til det ubevidste (underbevidstheden) hvor gamle oplevelser er gemt. Gennem hypnosen vil der nu være adgang til at lave de ændringer i tanke og følelse som er aftalt.
Hypnosen rundes af med at terapeuten stiller forandrings- og løsningsforslag ud fra det der er aftalt, og herefter afsluttes hypnosen.
Det er en meget blid og omsorgsfuld måde at bearbejde svære problemstillinger på. Børn og unge har stor glæde af det, fordi de nemt går ind i hypnosens fantasirejse, og dermed oplever at de bedre kan huske, mærke og føle de problemstillinger vi arbejder med.

Typiske spørgsmål
Er hypnose farligt?
Nej. Vi kender alle til den afslappede tilstand (eks. at blive væk i en bog) og det er jo netop i denne tilstand, at vi stresser af og lader op.

Sover man og mister kontrol under hypnose?
Nej til begge dele. Man er dybt afslappet, men kan høre alt og følge med i alt. Under hypnosen er man i dialog, og kan svare på det man bliver spurgt om.

Kan man hypnotiseres til noget man ikke vil?
Nej. Man kan ikke hypnotiseres mod sin vilje og holdninger. Man aftaler altid på forhånd hvad der skal fokuseres på, og hvilke resultat der ønskes. Hvis man går uden for denne aftale, vil det ubevidste sind, som jo er det sind der passer bedst på os, reagerer ved at ophæve hypnosen, fordi den strider mod det der er aftalt.
Hvis man kunne kontrollere et andet menneske gennem hypnose, så kunne man bare hypnotiserer kriminelle til at holde sig indenfor lovens rammer. Men det kan altså ikke lade sig gøre.

Kan alle hypnotiseres?
Alle sunde og raske mennesker kan hypnotiseres, hvis de vil. Hvis man ikke vil kan man heldigvis ikke. Undersøgelser tyder på at 2/3 af os er mere hypnotiserbare end den sidste 1/3, som måske skal hypnotiseres flere gange. Det er ikke ualmindeligt at man, alt efter problemstilling, skal hypnotiseres 2-3 gange.

Kan man risikerer ikke at vågne op igen?
Nej man vågner altid op, det ”værste” de kan ske er, at man slapper så meget af at man falder i søvn.

Kan man risikerer at rende rundt og skabe sig som en høne?
NEJ! Det kan man i scenehypnose som INTET har med hypnoterapi at gøre.
Mange mennesker kender til hypnose gennem underholdning på scene og i TV, hvilket gør dem usikre overfor hypnoterapi som en terapi der kan afhjælpe forskellige problemstillinger som: angst, vrede, jalousi, rygning, vægttab, lavt selvværd, fobi mv.
Hos mig vil hypnose aldrig blive brugt til underholdning, sjov og ballade. Jeg opfatter som sagt hypnoterapi som et godt og omsorgsfuldt redskab i behandlingsarbejdet, og som en naturlig del af den kognitive terapi.

Hypnoterapi med børn og unge